Konvertere

Industrielle konvertere mellom LAN/WLAN/GPRS/USB/Serie busser

Bilde mangler Industri konvertere for sy sammen gammelt og nytt utstyr, f forskjellige type busser til snakke sammen er ofte vanskelig og tidkrevende. Da er det viktig og ha maskinvare som fungere og er lett p sette opp. Vi leverer konvertere mellom de mest brukte industri bussene i dag.

Vare- og besksadresse

KGS Systemer as
Sykehusvegen 21
9019 Troms

Google maps

Postadresse

KGS Systemer as
Postboks 6400
Forskningsparken
9294 Troms

Kontakt oss

Telefon: 777 52 910
E-post: kgs@kgs.no
Org.nr: NO966783613MVA

KGS Logo

                                   

 Copyright 1986 - 2024 KGS Systemer as.KGS Logo