Konfigurasjon av Serial Tunneling Mode (Peer to Peer) gjennom webbrowser

EKI 12xx og ADAM-4572 - ModbusRTUtil MobusTCP med serieport som master

EKI 12xx og ADAM 4572 ModbusTCP til ModbusRTRU Modbus slave mode

ADAM-457X/EKI-152X serie til 2 UDP klienter.

Konfigurasjon av Serial Tunneling Mode (Peer to Peer) gjennom utility (Gamle moduler )


Vare- og besksadresse

KGS Systemer as
Forskningsparken
Sykehusvegen 21
9019 Troms
Google maps

Postadresse

KGS Systemer as
Postboks 6423
Forskningsparken
9294 Troms

Kontakt oss

Telefon: 777 52 910
E-post: kgs@kgs.no
Org.nr: NO966783613MVA

KGS Logo

                                   

 Copyright 1986 - 2019 KGS Systemer as.KGS Logo